שאלות ותשובות-טלפונים

לא ניתן לבצע חיוג מספר הטלפונים
 • בדקו האם הגדרתם את המספר המבוקש בזיכרון כהלכה?
 • ודאו שהגדרתם את מצב החיוג (צלילים/מתקפים) כהלכה
 • ודאו שהמכשיר לא נמצא תחת מרכזיה פרטית הדורשת קידומת לקו חוץ לפני חיוג, אותו לא הגדרתם בזיכרון הטלפון
לראש העמוד 
צליל חיוג קיים אבל אין אפשרות לחייג למספר חוץ
 • בדקו הגדרות שיטת חיוג : צלילים או מתקפים
לראש העמוד 
מידע אודות המתקשר אינו מוצג
 •  עליכם להירשם לשרות שיחה מזוהה בספק התקשורת
 •  בדקו הגדרות שיחה מזוהה במידה שקיים במכשיר
 • מספר הטלפון שהתקשר הוגדר כ"חסוי"
 • יש להמתין  לצלצול השני בכדי לאפשר הצגת הפרטים על השיחה
 •  ודאו שהמכשיר לא מחובר תחת מרכזיה פרטית שאין לה תמיכה בשיחה מזוהה

 

לראש העמוד 
תצוגת הצג ריקה
 • הדליקו את היחידה הניידת האלחוטית האם הסוללות טעונות במלואן ? טענו את הסוללות במשך 12 שעות.       
 • נסו  להחליף את הסוללות – יש לחבר סוללות נטענות בלבד !
  בדקו האם הסוללות הנטענות מותקנות כהלכה – קוטביות נכונה       
 • ודאו שהמכשיר מחובר למתאם החשמלי ולרשת החשמל        
 • נתקו את המכשיר משקע החשמל וחבר שנית         
 • נקו את מגעי הטעינה של הסוללות         
 • בדקו האם נרשמתם לשירות שיחה מזוהה      
לראש העמוד 
רעשים סטטיים או הפרעות וקטיעת הצליל
 • בדוק האם היחידה הניידת האלחוטית נמצאת מחוץ לטווח? התקרבו ליחידת הבסיס.
 • התקינו את יחידת הבסיס במקום אחר לצורך בדיקה .
 •  טענו את הסוללות שוב.
 •  ודאו שיחידת הבסיס אינה מחוברת לשקע חשמל שמחוברים אליו מכשירי חשמל אחרים. כגון: מחשב , טלוויזיה ועוד.
 • התקרבו ליחידת  הבסיס.
 • במידה ויש אנטנה יש לשלוף אותה עד קצה אורכה וביחידת הבסיס יש לכוונה .
 •  במידה וקיים קו תקשורת מהיר  לאינטרנט (ADSL ) דרך כל חברת תקשורת – יש לחבר את קו הטלפון דרך המסנן אל מכשיר הטלפון .

 

לראש העמוד 
יחידת הנייד אינה מצלצלת
 • בדוק שהגדרת את הצלצול RINGER מוגדרת למצב פועל (ON)
 • יתכן שיש לך מכשירים רבים מדי המחוברים לאותו קו, נסה לנתק  חלק  מהמכשירים שמחוברים .

 

לראש העמוד 
המכשיר משמיע צפצופים
 • הנח את יחידת  הנייד למשך 20 שניות ביחידת הבסיס בכדי לאפס את קוד האבטחה .
 • יש לטעון את הסוללות  למשך 12 שעות. או החלף סוללות 
 • יש לבצע רישום ( קידוד) מחדש של יחידת הנייד ליחידת הבסיס
 • נקו את מגעי הטעינה שביחידה הניידת האלחוטית וביחידת הבסיס בעזרת מטלית רכה .

 

לראש העמוד 
אין טעינה לסוללות במכשיר
 •  יש לוודא שמתאם החשמלי מחובר לשקע בקיר וליחידת הבסיס
 •  ודא שמגעי הטעינה נקיים , ניתן לנקות עם מטלית רכה
 •  החלף סוללות במידת הצורך

 

לראש העמוד 
מחוון סוללות מהבהב
 •  עוצמת סוללות  נמוכה .  הטעינו את הסוללות מחדש למשך 12 שעות לפחות
לראש העמוד 
צליל החיוג נשמע חלש
 •  וודא שאינך רחוק מדי מיחידת הבסיס
 •  העבר את יחידת הבסיס למקום אחר בחדר
 •  הגבר את עוצמת השמע של יחידת הנייד

 

 

לראש העמוד 
לא מצליח לבצע או לקבל שיחות
 • הנח את יחידת  הנייד למשך 20 שניות ביחידת הבסיס בכדי לאפס את קוד האבטחה .
 • יש לטעון את הסוללות  למשך 12 שעות. או החלף סוללות 
 • יש לבצע רישום ( קידוד) מחדש של יחידת הנייד ליחידת הבסיס
 • נקו את מגעי הטעינה שביחידה הניידת האלחוטית וביחידת הבסיס בעזרת מטלית רכה .
 • מתאם החשמלי או כבל קו הטלפון אינם מחוברים. בדקו את החיבורים.
 •  נתקו את יחידת הבסיס מקו הטלפון וחברו לקו טלפון אחר שהנכם בטוחים שהנו תקין.  אם  הטלפון התקין פועל כהלכה, הביאו את היחידה למעבדות השירות שלנו לתיקון.
 • אם הטלפון התקין אינו פועל כהלכה, התקשרו לחברת הטלפונים המקומית.
 •  מאפיין נעילת השיחות מופעל. הפסיקו את פעולתו
 •  בוצע חיוג למספר או אזור חיוג חסום
 •  מאפיין נעילת המקשים מופעל. הפסיקו את פעולתו .
 •  קביעות שיטת החיוג עלולות להיות שגויות. קבע ב-"צלילים" (TONE) בלבד .
 • ודא שאינך רחוק  מדי מיחידת הבסיס מעבר לטווח הקליטה
 • מחק את  רישום יחידת הנייד  ובצע רישום ( קידוד ) מחדש  מול יחידת הבסיס

 

לראש העמוד 
מדוע לא ניתן לרשום את הנייד ליחידת הבסיס
 • טען את הסוללה במשך 12 שעות לפחות
 • מחק את  רישום יחידת הנייד  ובצע רישום ( קידוד ) מחדש  מול יחידת הבסיס
 • המספר המרבי של יחידות נייד כבר  רשום  מול  יחידת הבסיס. בטלו את רישום יחידות הנייד שאינן בשימוש מול  יחידת הבסיס 
 • המספר המרבי של יחידות בסיס כבר רשום ביחידת  הנייד .  בטלו את רישום יחידות הבסיס שאינן בשימוש מיחידת  הנייד .
 • הכנסתם קוד זיהוי אישי (PIN) לא נכון. הקוד הראשוני הוא : 0000
 • מקמו את יחידה ניידת אלחוטית ואת יחידת הבסיס הרחק ממכשירים חשמליים.
לראש העמוד 
מתאם חשמלי מתחמם
 •  מצב זה טבעי וסביר
 • וודא שהמתאם החשמלי הוא תיקני ומותאם למכשיר הטלפון
לראש העמוד 
לא ניתן להשאיר הודעות במשיבון
 • יש לוודא שהמתאם החשמלי וכבל קו  הטלפון מחוברים למכשיר
 • לוודא אם המשיבון מופעל  ANSWER נמצא במצב – ON
 • בדוק האם המשיבון נימצא במצב  "הודעה יוצאת  בלבד"
 • המתן מספר צלצולים לפני מענה המשיבון כפי שהוגדרו על ידך
לראש העמוד 
לא ניתן לשמוע הודעות נכנסות במשיבון
 • כוון את עוצמת השמע ביחידת הבסיס
 •  ייתכן שתכונת סריקת הודעות הופעלה – בטלה
לראש העמוד 
ההודעות במשיבון אינן מושלמות – לא נשמעות בברור
 •  ייתכן שההודעות הנכנסות ארוכות מדי
 •  הגדר זמן השארת הודעה קצרה וסבירה
 •  הוסף בהודעת הפתיח שרצוי להשאיר הודעה תמציתית  וברורה
 • ייתכן שהזיכרון מלא – מחק הודעות ישנות ומיותרות
לראש העמוד 
אין הודעה יוצאת אישית במשיבון
 •   לאחר נפילת מתח ההודעה שהוקלטה – נמחקה
 •  הודעת ברירת המחדל מופעלת – הקלט שוב הודעה אישית
לראש העמוד 
לא ניתן לגשת למשיבון מרחוק
 • וודא הקשת קוד סודי נכון
 • יש לבדוק האם קו הטלפון נמצא במצב "צלילים"
לראש העמוד 
חותמת זמן השארת הודע הבמשיבון אינה נשמעת
 • יש לכוון את זמן ותאריך של מכשיר הטלפון

 

לראש העמוד 
דרונט בניית אתרים